BIZARAIN


ASTE HONETARAKO JARDUNALDIAK TALDEKA

JORNADA DE ESTA SEMANA POR GRUPOS

2021/05/08 LARUNBATA (maiatzaren 1ean ez dago jardunaldirik)

SÁBADO 08/05/2021 (El 1 de mayo no hay jornada)